Rökstopp – för din hälsa

Vad är rökning?

Människor har i alla tider rökt växter för att inhalera röken. Rökningen fick dock sin stora frammarsch i takt med att tobak började odlas för ändamålet. I de flesta samhällen idag röks cigarrer, cigariller och cigaretter varav den sistnämnda produkten är mest populär, mycket beroende på tillgängligheten, priset och social acceptans. Många börjar röka i sin ungdom för att verka populära eller för att lindra ångest i olika sammanhang. Nästan ingen gillar rökning första gången de provar på aktiviteten, mycket beroende på att röken svider i halsen och framkallar hosta. Rökning innehåller dock den centralstimulerande drogen nikotin vilket gör att brukaren snabbt utvecklar ett beroende. Det är alltid värt att sluta röka för hälsan, om man nu tvunget måste röka så är det bra att minimera antalet tillfällen till exempelvis festligheter. Cigaretten innehåller omkring 8000 kemikalier och tobaksrök i sig består av upp till 70 cancerframkallande ämnen. Nio av tio som får lungcancer har rökt. På apoteket hjärtat får du en rabattkod för att köpa produkter som kan lindra röksuget när det uppstår.

Skadeverkningar av röken

Listan över skadeverkningar orsakade av rökning är mycket diger och omfattande. Man kan enligt källan få många sjukdomar av tobaksrökning såsom cancer, kärl-skador, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt många funktionsnedsättningar. I värsta fall kan lemmar behöva amputeras eftersom rökningen permanent skadat dessa. Årligen anses 6400 förtida dödsfall bero på direkt rökning och 200 fall på indirekt rökning. Indirekt rökning kallas också för passiv sådan, den sker ofta när folk står nära rökaren och oavsiktligt inhalerar röken. Det lär finnas stora mörkertal eftersom rökningen kan orsaka psykisk ohälsa vilken i sin tur kan leda till självmord. Dessutom skadas även husdjur av rökning. Som rökare är det alltså viktigt att aldrig utsätta någon ofrivillig för röken, och framförallt aldrig röka inomhus. Man kan gå en bit ifrån busskuren eller perrongen för att ta en rökpaus. Utöver passiv rökning och dess skadeverkningar så finns det folk som är allergiska mot röken eftersom att den innehåller så många olika starka ämnen och kemikalier. Rockstjärnan Kurt Cobain rökte mycket men var allergisk mot cigarett-filter, så inget med cigaretten är hälsosamt!

Cigaretter bildar vid förbränning kolmonoxid och tjära. Båda dessa biprodukter är farliga, särskilt kolmonoxid då den binder sig vid de röda blodkropparna (erytrocyter) och därmed hindrar syre från att tas upp av kroppen. Syrebrist leder till celldöd och försämring av kroppens organ och funktioner. Nikotin drar ihop blodkärlen men verkar samtidigt uppiggande och lugnande, vilket kanske är de enda fördelarna med tobaksrökning.

Rökstopp och dess fördelar

  • Ens hälsa förbättras kraftigt, risken för sjukdomar minskar
  • Du slipper vara beroende av nikotin efter en tids rökstopp
  • Ekonomin främjas – ett cigarettpaket kan idag kosta upp till 65 kronor och om man röker ett paket om dagen i ett år blir det häpnadsväckande 23 725 kronor; du kan alltså i snitt spara en månadslön om året på att sluta röka
  • Du slipper oroa dig för att andra ska fara illa av din rökning