Vikten av att sluta röka innan en operation

Inom de flesta landsting får patienterna svara på frågan om de röker inför operationer och andra undersökningar. Det har helt enkelt att göra med att man vill att patienten ska få ett så bra resultat som möjligt. Rökning kan faktiskt påverka kroppen riktigt rejält, mycket mer än vad många kanske tror.

Bättre läkning efter operationen

Om du söker behandling vid artros i en höft och man kommer fram att operation troligen är den bästa lösningen, så kommer du att tillfrågas om du röker. Det ses helst att du slutar helt, eller att du i alla fall gör ett rökstopp innan operationen för att läkningen efter den ska bli så bra som möjligt. Slutar du röka blir blodets syresättning bättre tillsammans med många andra fördelar. Om du fortfarande röker rejält mycket kan en annars lyckad operation vara helt i onödan.

Verktyg för att lyckas

Det där med att sluta röka är inte alltid helt lätt, speciellt inte om du rökt länge. Då kan du behöva lite hjälp på traven för att lyckas. Det finns flera metoder att ta till. Många använder tuggummin, nikotinplåster eller läkemedel för att sluta och det kan vara ett alternativ. Andra behöver trappa ner rökningen gradvis. Vissa tar också hjälp av samtal hos till exempel psykologer. Det är dock viktigt att du är motiverad att sluta röka. Om du inte är det kommer försöken att vara mindre lyckade.

Mindre risker under operationen

Rökning gör att kroppen transporterar syre sämre, blodkärlen ändrar storlek, lungornas funktion försämras och kroppen blir helt enkelt förgiftad. Rökningen kan därför bidra till att riskerna under operationen stiger enormt. Det finns därför kliniker som helt kräver rökstopp innan operation och om operationen inte är livshotande kommer den troligtvis att ställas in om patienten inte har slutat röka eller i alla fall dragit ner på rökningen betydligt. Det kan göra att motivationen att sluta blir lite högre.