Rökning och tänder

När man talar om hälsoriskerna med rökning är det oftast problem med lungorna, som lungcancer och KOL, som tas upp i första hand. Rökning får dock även flera negativa effekter på munhälsan, som kan vara minst lika förödande.

Rökning ökar till exempel inte bara risken för lungcancer, utan också för cancer i munhålan. Dessutom finns det ett tydligt samband mellan rökning och tandlossning, då rökare drabbas av detta betydligt tidigare än icke-rökare. Tandlossning beror på inflammation i tandköttet, och ett problem med rökning är att det gör det svårare att upptäcka inflammationen. Vid en inflammation blir ju tandköttet rött och svullet, men hos en rökare, som har sämre blodcirkulation, är tandköttet alltid blekare och mindre svullet än hos en icke-rökare. Det gör att man kanske inte upptäcker och kan förebygga problemet förrän det är för sent. Om du är rökare kan det därför vara bra att uppsöka specialisttandvård för att få hjälp med att förebygga och motverka tandlossning. Det bästa man kan göra är så klart att sluta röka.

Förutom dessa medicinska problem kan rökning också ge mindre allvarliga, men ändå otrevliga, negativa effekter. Rökare drabbas till exempel ofta av dålig andedräkt, och får missfärgade tänder av sin ovana. Det finns med andra ord både medicinska och estetiska orsaker att fimpa cigaretterna.